KLUB

Szybki kontakt

Kępiński Klub Sportowy Polonia

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

Email:
poloniakepno@gmail.com 

Zostań członkiem

Kto może zostać członkiem?
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie, za zgodą ustawowych opiekunów, mogą zostać członkami uczestnikami

Jakie prawa i obowiązki wiążą się z członkostwem?
Prawa i obowiązki członków uregulowane są w Statucie Klubu.

Jak zostać członkiem?
Aby, zostać członkiem trzeba złożyć deklarację oraz uiścić opłatę wpisową. Nowych członków przyjmuje Zarząd Klubu poprzez uchwałę.

Ile wynoszą opłaty związane z członkostwem?
Opłata wpisowa wynosi 50,00 zł. Roczna składka członkowska również wynosi 50,00 zł.

Deklaracja członkowska.pdf