AKTUALNOŚCI

30.06.2017 Zarząd z absolutorium za 2016 rok
Walne Zebranie Członków pozytywnie oceniło działania Zarządu Klubu. Spotkanie odbyło się w czwartek 29 czerwca w Cafe Club Polonia. Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie.

W ramach porządku obrad zaplanowano kilka punktów, z czego najważniejszymi było przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2016 oraz przyznanie wspomnianego absolutorium. Niemal wszystkie przygotowane uchwały zostały podjęte przez zebranych członków Klubu jednogłośnie.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostały przedstawione oraz omówione przez Prezesa Karola Szuberta, zaś protokół Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Zygmunt Czarnasiak, który jednocześnie złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Ponadto w wyborach uzupełniających członkowie zdecydowali się powierzyć funkcje członka Komisji Rewizyjnej Panu Jerzemu Cegle.

W dyskusji na koniec Zebrania dominowały tematy dotyczące działalności sportowej i organizacyjnej. 
Wszystkie wróć do listy